Inwoners

Online dialoogsessie voor inwoners over duurzame energie

Wat vindt u als inwoner belangrijk bij het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek? Denk mee over de keuzes die de regio Achterhoek hierover moet maken!  Meld u aan voor één van de online dialoogsessies op:

woensdag 10 februari of donderdag 11 februari 2021 van 19.30 tot 21.30 uur.

Meer over de dialoogsessie
Windmolens of zonneparken? Wellicht allebei? Verspreid over de Achterhoek of in clusters? Eigendom van bewoners of van ontwikkelaars? Leefbaarheid en landschap? Zomaar wat vragen en dilemma’s, waarover we met u in gesprek willen. Want net als in de rest van Nederland, moeten we ook in de Achterhoek verder aan de slag met de opwekking van duurzame energie. 
 
Open met elkaar in dialoog. Visies en meningen uitwisselen. En voldoende gelegenheid om vragen te stellen of zorgen te delen. Dat is het doel van deze twee bijeenkomsten, waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Let wel: deze online sessies gaan vooral over uitgangspunten van de regionale aanpak. Niet over actuele lokale projecten of exacte locaties van windturbines en zonneparken in uw gemeente. Dat volgt later in de tijd. De sessie is alleen bedoeld voor (individuele) inwoners.

Let op: aanmelden kan op de dag zelf nog t/m 16.00 uur. Daarna wordt uw aanmelding niet meer meegenomen i.v.m. de voorbereidingen. 

Na uw aanmelding ontvangt u voorafgaand aan de sessie een mail met meer informatie en het programma. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar info@resachterhoek.nl. 

PS. Attendeer ook uw familie, vrienden, buren en kennissen op deze sessie.

Meer over de Regionale Energiestrategie (RES)
Hoeveel energie hebben we in de toekomst nodig? En hoeveel daarvan kunnen we in de eigen regio duurzaam opwekken? Welke mix van duurzame energiemogelijkheden is het meest geschikt? En waar gaan we dat realiseren? Op het niveau van de Achterhoek wordt gewerkt aan antwoorden op deze vragen, die in de Regionale Energiestrategie (RES) komen te staan. Een ingewikkelde opgave om ook in onze regio invulling te geven aan het landelijke klimaatakkoord. De RES-partners (gemeenten, provincie, waterschap en de netbeheerder) werken hierbij samen. Meer over de RES Achterhoek >>

 

Overige inwonersbijeenkomsten in het proces RES 1.0

Terugblik online inwonersbijeenkomst 14 oktober 2020
Op woensdagavond 14 oktober 2020 vond een online inwonersbijeenkomst plaats over wind- en zonne-energie in de Achterhoek*. Doel van de bijeenkomst was om inwoners te informeren over de energietransitie, het opwekken van duurzame energie en de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Komende jaren gaat hierdoor veel veranderen in het landschap en hoe we omgaan met energie. Vroeg of laat raakt dit iedereen.

Zo’n 140 inwoners bekeken de live-uitzending, waarin diverse sprekers inwoners meenamen in de wereld van de energietransitie, het opwekken van duurzame energie, de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek en inwonersparticipatie. Ook werden er meningen aan de hand van stellingen gepolst en werden kijkersvragen beantwoord.

Het was niet mogelijk om alle vragen te beantwoorden tijdens de live-uitzending. Inmiddels staan alle vragen en antwoorden op deze website, net als het verslag van de bijeenkomst en de link om de uitzending terug te kijken. 

*Deze inwonersbijeenkomst ging over wind- en zonne-energie in de gehele regio Achterhoek, niet over (voorgenomen) zonneparken en/of windmolens in gemeenten.

Wilt meedenken en meepraten tijdens vervolgsessies? Laat het dan weten via onderstaande aanmeldbutton:

Meer over de online inwonersbijeenkomst
De inwonersbijeenkomst op 14 oktober jl. was een initiatief van de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander. Ofwel de partners van de RES Achterhoek.

De Regionale Energiestrategie is een proces waarin een plan wordt gemaakt voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek. Het motto is ‘samen d’ran’. Inwoners, (belangen)organisaties en overige belanghebbenden worden zoveel mogelijk betrokken. 

Deze eerste (online) bijeenkomst was vooral bedoeld om inwoner meer te vertellen over de energietransitie. Want: wat is dat eigenlijk? Waarom is duurzame energie nodig? Geldt dat ook voor de Achterhoek? Mag ik daar iets van vinden? En wat is de Regionale Energiestrategie (RES)?

Tijdens de live-uitzending vertelden sprekers Aart-Jan de Graaf (lector meet- en regeltechniek aan de HAN), Wesley van Aalten (relatiemanager bij netbeerder Lainder), Frans Langeveld (bestuurlijk trekker RES Achterhoek en wethouder Duurzaamheid), Frank Duenk (programmaleider RES Achterhoek, Karin Komdeur (ervaringsdeskundige inwonersparticipatie m.b.t. duurzame energie) en Thijs Huls (vertegenwoordiger JongRES Achterhoek) hier meer over.

Daarnaast werden meningen gepolst en kijkersvragen beantwoord. De opbrengsten van deze bijeenkomst wordt aangeboden aan de volksvertegenwoordigers: de raadsleden van acht Achterhoekse gemeenten. Zij nemen in het voorjaar van 2021 een besluit over de inhoud van de RES Achterhoek, dus over de inzet van duurzame energie in de regio.

De uitzending is hieronder terug te kijken (de start is bij -1.35, daarvoor zijn er tijdens de inloop animatiefilmpjes te zien). 

 

Meer informatie en contact
Kijk op deze website of mail naar info@resachterhoek.nl.

Cookie-instellingen