RES 2.0

Op weg naar de RES 2.0

Nu in bijna alle 30 RES-regio's de RES 1.0 door de volksvertegenwoordigers is aangenomen, is het proces naar de RES 2.0 opgestart die in juli 2023 moeten worden opgeleverd. In het traject naar RES 2.0 worden zoekgebieden en projectlocaties concreter gemaakt; de RES 2.0 is een doorontwikkeling van de RES 1.0 en een volgende stap in het realiseren van de opgaven in 2030.

Met regio’s, netbeheerders, koepels, leden van de Programmaraad en departementen is hard gewerkt aan de handreiking voor de RES 2.0. De handreiking geeft de RES-regio's houvast, richting, ruimte en inspiratie voor de volgende stappen en uitdagingen in de komende jaren.

Ook de RES-regio Achterhoek is bezig met de voorbereidingen op de RES 2.0 (Plan van Aanpak). Het RES-proces 2.0 zal starten na het besluitvormingstraject over de ontwerp-RES 1.0, dat naar verwachting eind 2021 is afgerond. 

Naar de handreiking RES 2.0 >>

Cookie-instellingen