Concept-RES Achterhoek

Na een intensief voortraject met diverse belanghebbenden is het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek is 16 juni 2020 vastgesteld door de colleges van de acht regiogemeenten, het dagelijks bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel en op 30 juni 2020 door Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland.

Op 1 juli 2020 is de concept-RES Achterhoek ingediend bij het Rijk. In deze concept-RES staat dat de Achterhoek in 2030 1,35 TWh wil bijdragen aan de 35 TWh die Nederland in 20230 wil opwekken in het kader van het Klimaatakkoord. Ook worden de gevolgen voor het elektriciteitsnet, het mogelijke toekomstperspectief voor het warmtevraagstuk en de participatie geschetst.

Bekijk hieronder in de map 'Concept-RES Achterhoek en bijlagen' alle documenten. 

RES 1.0
In augustus 2020 is gestart om de concept-RES verder uit t werken tot de RES 1.0. Lees verder >> 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen