Energie-ambities

De Achterhoek heeft eigen energie-ambitie waar al jaren hard aan gewerkt wordt: ‘Achterhoek energieneutraal in 2030’. Deze ambitie komt voor uit het Akkoord van Groenlo in 2009 en 2013. In 2016 hebben de samenwerkende gemeenten de handen ineen geslagen en gezamenlijk een Regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek (RUA) opgesteld.

Een van de projecten van de RUA was het opstellen van het Achterhoeks koersdocument voor duurzame energie (ruimtelijk kader duurzame energie Achterhoek). Dit was voor gemeenten de basis voor hun eigen beleid duurzame energieopwekking en ambities dat samen met stakeholders en inwoners tot stand is gekomen. Daarnaast worden de Achterhoekse energie-ambities versterkt door het Gelders Energie Akkoord uit 2015 (GEA)
 

Energie-ambities zijn basis voor de RES Achterhoek

Uit het duurzame beleid en de ambities van elke gemeente zijn al veel succesvolle projecten gerealiseerd voor het opwekken van energie via zon (zonnepanelen) en wind (windmolens). Ook staan er nog diverse projecten op de planning. Dit bij elkaar opgeteld levert al behoorlijk wat TWh op, dat meetelt voor het uiteindelijke RES-bod van de Achterhoek.  Maar daarmee zijn we er nog niet. 

 

Cookie-instellingen