Energie-ambities

De Achterhoek heeft een eigen energie-ambitie waar al jaren hard aan gewerkt wordt: ‘Achterhoek energieneutraal in 2030’. Deze ambitie komt voort uit het Akkoord van Groenlo in 2009 en 2013. In 2016 hebben de samenwerkende gemeenten de handen ineen geslagen en gezamenlijk een Regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek (RUA) opgesteld.

Een van de projecten van de RUA was het opstellen van het Achterhoeks koersdocument voor duurzame energie (ruimtelijk kader duurzame energie Achterhoek). Dit was voor gemeenten de basis voor hun eigen beleid duurzame energieopwekking en ambities (ook wel RODE-beleid genoemd) dat samen met stakeholders en inwoners tot stand is gekomen. Daarnaast worden de Achterhoekse energie-ambities versterkt door het Gelders Energie Akkoord uit 2015 (GEA)

Uit het duurzame beleid en de ambities van elke gemeente zijn al veel succesvolle projecten gerealiseerd voor het opwekken van energie via zon (zonnepanelen) en wind (windmolens). Ook staan er nog diverse projecten op de planning. Maar daarmee zijn we er nog niet om energieneutraal te worden in 2030 én om als RES-regio bij te dragen aan de landelijke opgave vanuit het Klimaatakkoord. 

Lees verder >> 

Vorige pagina >>

Direct naar:

Cookie-instellingen