Ontwerp-RES 1.0 Achterhoek

De Achterhoek heeft op 13 juli 2021 het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. Hierin staat dat de regio 1,35 TWh aan duurzame energie met zon en wind wil opwekken in 2030. De Achterhoek levert hiermee een bijdrage aan het Klimaatakkoord én aan de eigen regionale energie-ambities.

RES-partners: samen d'ran
Afgelopen jaar hebben de acht gemeenten die samen de RES-regio Achterhoek vormen, provincie Gelderland, waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander onder het motto 'samen d'ran' onderzocht hoe en waar dit beste kan. De ontwerp-RES 1.0 ligt in het najaar 2021 bij de volksvertegenwoordigers die er een besluit over nemen.

De RES heeft als doel klimaatveranderingen tegen te gaan
De RES is een onderdeel van het Nederlandse Klimaatakkoord die elke regio (in totaal 30) moet opleveren. Doel van de RES is om in 2030 35 TWh aan duurzame energie met zon en wind op te wekken de uitstoot van CO2 flink te verminderen. Door te veel CO2 warmte de aarde op waardoor de klimaatveranderingen erger worden, zoals wateroverlast en droogte. Dit is niet goed voor de natuur, mens en dier. Lees het hele bericht >> 

Direct naar:

Infographic

Onderstaande infographic geeft een samenvatting van de belangrijste onderdelen uit de ontwerp-RES 1.0 Achterhoek. Klik hier voor een grotere versie >> 

Video (1,5 minuut) Frans Langeveld, bestuurlijk trekker RES Achterhoek
"De Regionale Energiestrategie hebben we nodig om de aarde te redden!"

 

 

Video (1,5 minuut) Thijs Huls, vertegenwoordiger Jong RES Achterhoek
" De RES gaat over mijn toekomst." 

 

 

 

Cookie-instellingen