Partners

 

 

 


 

 

Organisatiestructuur

De gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel zijn gezamenlijk eigenaar van de RES Achterhoek en bestuurlijk verantwoordelijk. Netbeheerder Liander is partner. 

Deze partners hebben samen afgestemd in de concept-RES dat ze 1,35 terawattuur (TWh) willen bijdragen aan de landelijke opgave vanuit het Klimaatakkoord om in Nederland in 2030 35 TWh grootschalig met zon en wind op te wekken. Onder het motto Samen d’ran worden belanghebbenden betrokken bij het RES-proces om samen te komen tot een gedragen en geaccepteerde RES Achterhoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurlijk trekker
Bestuurlijk trekker is Frans Langeveld, wethouder duurzaamheid gemeente Doetinchem. Hij is bestuurlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming van de RES 1.0 en is voor het Nationaal Programma RES (NP RES) het bestuurlijke aanspreekpunt van de Achterhoek. Hij coördineert op bestuurlijk niveau de inspanningen vanuit de regio om de RES 1.0 op te stellen. Frans Langeveld is ook voorzitter van de stuurgroep. 

Stuurgroep
De stuurgroep heeft een adviserende rol richting de (overheids)RES-partners die over de RES 1.0 besluiten. De stuurgroep kan, waar nodig, ruimte creëren om met de nodige diepgang op de productie van duurzame energie in de Achterhoek te reflecteren en waar mogelijk aansluiting te vinden bij oplossingen van andere vraagstukken in de regio. 

 •  AGEM
 •  Rabobank
 
 •  Gedeputeerden van GS Provincie Gelderland
 •  RENSA
 
 •  Gelders Landschap
 •  Staatsbosbeheer
 
 •  Gelderse Milieu Federatie
 •  SIKA
 
 •  Graafschap College
 •  Vertegenwoordigers van de Achterhoekse lokale energiecoöperaties
 
 •  Jong RES
 •  VNO-NCW
 
 •  Liander
 •  Wethouders ruimtelijke ordening en duurzaamheid van de Achterhoekse gemeenten
 
 •  Lid dagelijks bestuur Waterschap Rijn & IJssel
 •  Wonion
 
 •  LTO
 •  Zone.College
 
 •  LTO Oost

 

 

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de acht gemeenten (wethouders duurzaamheid en ruimtelijke ordening) en vertegenwoordigers van Waterschap Rijn en IJssel, provincie Gelderland, Liander, Achterhoekse Lokale Energiecoöperaties, Agem, JongRES Achterhoek, Gelderse Milieu Federatie, Wonion, Natuurmoumenten, Graafschap College, Rensa, SIKA, Zone College, LTO (Noord), Staatsbosbeheer, Gelders Landschap, Stichting Achterhoek Toerisme en de Rabobank.  De voorzitter van de stuurgroep, Frans Langeveld, is bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek.

Projectorganisatie
De projectorganisatie is het orgaan waarin de RES-partners samenwerken aan de vormgeving van de RES 1.0. De projectgroep organiseert samen met een consortium de bijeenkomsten, haalt de inhoud op en doet op basis daarvan voorstellen, in samenwerking met de werkgroepen, voor de inhoud van de RES 1.0. De projectorganisatie stuurt op tijd en zorgt dat de RES 1.0 gereed is voor besluitvorming.

Lees verder >> 

Vorige pagina >>  

Direct naar:

Cookie-instellingen