Bijeenkomsten

We zitten volop in het proces voor het opstellen van de RES 1.0, die uiterlijk 1 juli 2021 ingediend moet worden bij het Rijk. Hierin komt te staan hoe hernieuwbare energie met inzet van zon en wind kan worden opgewekt en waar mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van de benodigde zonneparken en windmolens. Ook vindt onderzoek en afstemming plaats over warmtebronnen voor de toekomstige verwarming van gebouwen. In het voorjaar van 2021 besluiten onze volksvertegenwoordigers (gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap) over de inhoud van deze RES 1.0. 

Participatiebijeenkomsten
Onder het motto samen d’ran stellen de acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel (gezamenlijk eigenaar van de RES Achterhoek) in samenwerking met netbeheerder Liander en belanghebbenden de RES 1.0 op. Om hier invulling aan te geven , vinden er regelmatig (participatie)bijeenkomsten plaats voor belanghebbenden.  U vindt ze in de Agenda >> 

Eerstvolgende sessie:  donderdag 14 januari 2021 'Waar liggen kansen voor duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek? 

Let op:  dit is een nieuwe datum! Deze sessie is verplaatst van 15 december naar donderdag 14 januari 2021 en vindt op twee tijdstippen plaats: van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur.  

De sessie is verplaatst omdat er meer voorbereidingstijd nodig is, onder andere om de uitkomsten van voorgaande sessies in te brengen in deze sessie. Daarnaast gaven genodigden aan dat er meerdere tijdstippen wenselijk zijn om deel te kunnen nemen. In het kader van het motto samen d’ran en omdat een van kernwaarden van de RES Achterhoek is dat we resultaatgericht, realistisch en zorgvuldig te werk gaan, hebben we deze signalen serieus genomen om de sessie te verplaatsen naar donderdag 14 januari 2021 en te organiseren op twee tijdstippen. 

Meer informatie over de online sessie

  • Onderwerp: 'Waar liggen kansen voor duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek?
  • Datum: donderdag 14 januari 2021
  • Tijdstippen: van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur (u kunt uw voorkeur doorgeven)
  • Voor: vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, (semi-)overheden, inwonersorganisaties en bedrijven uit de Achterhoek (niet voor individuele inwoners, hier komt een aparte sessie voor. Meer informatie volgt). 

Inhoud sessie
In de online sessie op donderdag 14 januari a.s. leggen we samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, (semi-)overheden, inwonersorganisaties en bedrijven de verschillende kaartlagen op elkaar: de kaart van het RODE-beleid, de kaart met technische belemmeringen en de kansen- en knelpuntenkaarten. Welke kansen zien we? En waar bevinden die kansen zich? En welke dilemma’s komen naar voren? We geven ook een impressie van de eerste ideeën en alternatieven voor wind- en zonne-energie in de regio, de zogenaamde bouwstenen. We gaan hierover graag met de deelnemers in gesprek om deze aan te scherpen en te verbeteren. 

Twee tijdstippen op 14 januari
Om zoveel mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen mee te doen, hebben we ervoor gekozen deze bijeenkomst tweemaal te organiseren:

  • 14 januari van 14.30 tot 17.00 uur
  • 14 januari van 19.30 tot 22.00 uur 

Aanmelden
Aanmelden kan t/m vrijdag 8 januari a.s. We verzoeken u daarbij aan te geven welke tijdstippen u passen. Kunt u beide momenten, dan vragen we u dit aan te geven, zodat wij een evenredige verdeling over de twee sessies kunnen maken. U wordt dan ingedeeld en ontvangt daar bericht over samen met het programma. Dus denk en praat mee en meld u uiterlijk 8 januari aan >> 

NB. Had u zich al aangemeld voor de sessie op 15 december, dan vragen we u om u wederom om u aan te melden voor de nieuw geplande sessie op 14 januari 2021. Onze excuses voor het ongemak.

Aanmelden sessie 14 januari a.s. >>   *

 

 

Cookie-instellingen