Online dialoogsessie voor volksvertegenwoordigers

Begin

20-05-2021 om 19:00

Einde

20-05-2021 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Het proces richting RES 1.0 in de Achterhoek nadert de eindstreep. Op 1 juli a.s. wordt, na instemming door de colleges, een ontwerp-RES 1.0 namens de Achterhoek ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Na het zomerreces gaat de RES 1.0 ter besluitvorming naar de raden. 

Tijdens deze online dialoogsessie worden volksvertegenwoordigers bijgepraat over de laatste stand van zaken en gaan ze met elkaar in gesprek over de keuzes die gemaakt moeten worden en wat ze nodig hebben voor de besluitvorming. 

Volksvertegenwoordigers ontvangen via hun griffie de uitnodiging en aanvullende informatie. De sessie is niet bij te wonen door anderen. 

Cookie-instellingen