RES 1.0

In de periode augustus 2020 t/m april 2021 wordt de concept-RES Achterhoek ontwikkeld tot de RES 1.0. 
Hierin wordt toegelicht hoe de regio Achterhoek 1,35 TWh (het 'bod' dat in de concept-RES staat) aan duurzame energie wil opwekken met zon en wind. Uiterlijk 1 juli 2021 stellen de gemeenteraden en Provinciale Staten de RES 1.0 vast. 

Het motto van de RES Achterhoek is: samen d'ran! Het betrekken van belanghebbenden/stakeholders is dus belangrijk. Daarom vindt er een participatie-traject plaats. Meer informatie >> 

Deze pagina wordt aangevuld als er meer informatie beschikbaar is. 

Cookie-instellingen