Achtergronddocument RES 1.0 Achterhoek

18-12-2021

In het achtergronddocument licht de RES Achterhoek de opgave voor duurzame energie toe, inclusief de verdeling van zon-op-dak, zon-op-land en wind. Het beschrijft daarnaast uitgebreid de verkenning, beoordeling en selectie van zoekgebieden voor wind in RES 1.0 in de RES regio Achterhoek.

In 2021 spraken gemeenten, provincie en waterschap in de RES Achterhoek af dat er uiterlijk in 2030 1,35 TWh per jaar aan grootschalige zonne- en windenergie zal worden opgewekt in de Achterhoek. Ook spraken we af op welke wijze we dat zullen doen.

Het “Achtergronddocument RES 1.0 Achterhoek” beschrijft hoe de verdeling in de doelstelling van zon-op-dak, zon-op-land en wind tot stand is gekomen en hoe de gebieden waar ruimte is voor windturbines in RES 1.0 zijn verkend, beoordeeld en geselecteerd op hun mogelijke bijdrage aan het bod c.q. doelstelling van de RES-regio Achterhoek. Het beschrijft dus het proces dat plaats heeft gevonden van medio 2020 tot eind 2021 en licht dat inhoudelijk uitgebreid toe met de kennis en uitgangspunten van die periode.

 

Cookie-instellingen