Provincie Gelderland start voorbereiding Gelders milieuonderzoek voor wind, zon en warmte

21-02-2023

Van 13 februari tot en met 20 maart 2023 kunt u uw mening geven over de onderzoeksagenda milieu Windbeleid en Regionale Energiestrategie Gelderland. Hierin staat hoe provincie Gelderland de milieueffecten van alle mogelijke locaties voor windparken en zonnevelden laat onderzoeken.

In de definitief vastgestelde RES 1.0 van de Achterhoek zijn ook zoekgebieden voor windparken opgenomen. Al deze gebieden worden in dit onderzoek uiteraard meegenomen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijke adviesbureaus op basis van objectieve milieu-informatie. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij verdere politiek- en bestuurlijke besluitvorming.

Meer informatie over het onderzoek vindt u op de nieuwspagina van de provincie Gelderland. Op www.gelderland.nl/planmerwindbeleid staat meer uitgebreide en achtergrondinformatie over dit milieuonderzoek. Hier staat ook hoe u uw mening hierover kunt geven en hoe u zich aanmeldt voor een informatieavond.

Cookie-instellingen