Heemraad Antoinet Looman over de RES Achterhoek

25-05-2021

Waterschap Rijn en IJssel neemt deel aan vijf RES-regio’s in haar werkgebied, waaronder die RES-regio Achterhoek. Vanuit het waterschap is heemraad Antoinet Looman betrokken bij de RES. Lees haar visie op de RES.

“Juist als waterschap ondervinden we de gevolgen van klimaatverandering aan den lijve: meer regen en water op straat, langere periodes van droogte en onttrekkingsverboden en grotere risico’s van overstroming. Daarom werken we er hard aan om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk op te kunnen vangen. Maar er is meer nodig.

Fossiele energiebronnen raken op en CO2-uitstoot versnelt de klimaatverandering. Het waterschap verbruikt fossiele brandstoffen. Dit willen we graag snel veranderen, we nemen verantwoordelijkheid voor ons energieverbruik en gaan als waterschap ons effect op de klimaatverandering minimaliseren. Daarom zetten we in op energiebesparing, duurzame energieopwekking en samenwerking met onze omgeving. Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn. Dat betekent dat alle energie, die door het waterschap wordt verbruikt, ook zelf wordt opgewekt met een mix van zon, biogas en wind.

De ervaring, kennis en mogelijkheden die we hebben, delen we graag binnen de RES. We denken mee over hoe we ons water en onze terreinen kunnen inzetten om duurzame energie op te wekken en op te slaan. We hebben geen rol in de ruimtelijke inpassing van de energie opwekking  binnen de RES, maar denken graag met de gemeenten mee.

De RES is een gezamenlijke opgave, iedereen moet een bijdrage leveren. Daarnaast moeten we de opgaven in water, waterberging, woningbouw en energie zien te combineren. Een hele klus. Ik ben er van overtuigd dat we deze klus samen kunnen klaren,  als we samen d’ran goan! “

Antoinet Looman,
Heemraad Waterschap Rijn en IJssel

Cookie-instellingen