Resultaten online peiling duurzame energie Achterhoek (Swipocratie)

25-05-2021

Van 1 t/m 21 maart 2021 vond er een grootschalige online peiling (Swipocratie) onder Achterhoekers plaats over duurzame energie. Maar liefst 3258 deelnemers hebben door de verschillende stellingen, vragen en dilemma’s geswiped.

Op 1 juli 2021 wordt de ontwerp-RES 1.0 Achterhoek ingediend bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Alle Achterhoekers zijn tijdens de (online) sessies in de gelegenheid gesteld om hierover mee te denken en mee te praten. Hoe beter het beeld van de bevolking denkt over duurzame energie, hoe beter de RES 1.0 ontwikkeld kan worden.

Om ook Achterhoekers te betrekken die niet konden of wilden deelnemen aan de online bijeenkomsten, is samen met JongRES Achterhoek tussen 1 en 21 maart 2021 een grootschalige online peiling uitgezet met het instrument Swipocratie. Maar liefst 3258 respondenten 'swipden' door 39 stellingen, vragen en dilemma's heen om hun mening te geven over duurzame energie in de Achterhoek. Deze uitkomsten worden verwerkt in de ontwerp-RES 1.0. 

Resultaten

In onderstaande infographic zijn de resultaten weergegeven. Een toelichting op de online peiling is te vinden in deze rapportage >> 

Bekijk en download hier de pdf-versie >> 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie-instellingen