Landelijke campagne RES

04-05-2021

Tijdens het RES-proces ligt de nadruk (te) vaak (onbewust) op de onmogelijkheden van de Regionale Energiestrategie. Het proces is juist is bedoeld om het doel na te streven: met het opwekken van duurzame energie met zon en wind de CO2-uitstoot verminderen en voorkomen dat de aarde nog verder opwarmt met alle nadelige gevolgen van dien.

Landelijke campagne
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is daarom op 1 mei 2021 gestart met een mediacampagne. De campagne duurt tot 1 juli 2021 en heeft als doel om bewustwording te stimuleren van: 

  • de noodzaak van het Klimaatakkoord;
  • het feit dat het landschap gaat veranderen door het zicht op windmolens en zonnepanelen;
  • het feit dat dit vragen kan oproepen, en waar je met die vragen terecht kan;
  • het nut, de noodzaak en het 'waarom' van de RES.

Kijk voor meer informatie op iedereendoetwat.nl/res

Benieuwd wat uw gemeente doet als het gaat om het opwekken van duurzame energie? Klik op uw gemeente!

De RES Gespreksassistent
Onderdeel van de campagne is de RES Gespreksassistent. Dit is een webapp die u op uw telefoon of tablet kunt zetten en op uw PC kunt bekijken. U kunt er als raadslid, bestuurder, inwoner of initiatiefnemer gemakkelijk doorheen navigeren om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen. De gespreksassistent geeft per thema korte en bondige informatie, aangevuld met achtergrondinformatie via een ‘lees meer’.

Direct naar de RES Gesprekassistent >> 
Instructie installatie van de webapp >>

Cookie-instellingen