Terugkoppeling stakeholder- en inwonersessies maart 2021

21-04-2021

In maart 2021 vonden online sessies plaats voor stakeholders en inwoners over de verdiepingsslag voor de drie denkrichtingen ten behoeve van de opwek voor duurzame energie in de Achterhoek centraal.

Op 16 maart 2021 konden stakeholders (o.a. belangenorganisaties, ondernemers, semi-overheden) hun argumenten (voordelen, nadelen, belemmeringen) inbrengen met betrekking tot de drie denkrichtingen voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek. Op 23 maart 2021 was het de beurt aan inwoners om mee te denken over deze verdiepingsslag die bijdraagt aan het bepalen van het voorkeurslaternatief dat uitgewerkt wordt in de RES 1.0. 

De opkomst bij beide sessies was groot; in totaal waren ruim 150 deelnemers aanwezig. Door inbreng van vele andere onderwerpen door een aantal deelnemers,  kwam het 'ophalen' van de beoogde opbrengsten (voordelen, nadelen en belemmeringen per denkrichting) tijdens de sessies in het gedrang. Een aantal deelnemers heeft daarop kenbaar gemaakt alsnog hun inbreng te willen leveren. Dat is na afstemming telefonisch gebeurd. Hun input is meegenomen in het verslag. 

De opbrengsten van beide sessies zijn weergeven in één verslag waarin de vele reacties en suggesties zijn veralgemeniseerd en vergelijkbare reacties zijn gebundeld. Lees hier het verslag >> 

Ook zijn de factsheets, presentaties, notulen en de antwoorden op de vragen in de chats beschikbaar. 
Bekijk ze hier >> 

Cookie-instellingen