Wethouder Tineke Zomer van Winterswijk over de RES

15-03-2021

Tineke Zomer is sinds maart 2019 wethouder in Winterswijk. Zij is verantwoordelijk voor de thema's Duurzaamheid, Klimaat & Milieu, Openbare Ruimte en Mobiliteit. Hieronder valt ook de opgave van RES Achterhoek waar de gemeente Winterswijk mede bestuurlijk verantwoordelijk voor is.

Hoe gaat het met de energietransitie in Winterswijk?

In 2030 willen we als regio Achterhoek energieneutraal zijn. Dat hebben de acht Achterhoekse gemeenten in 2013 met elkaar afgesproken in het Akkoord van Groenlo. Het is een enorme opgave, maar het gaat nu heel hard. In november vorig jaar werd al 16,6% van alle energie die inwoners en bedrijven in Winterswijk verbruiken duurzaam opgewekt. Eind dit jaar streven we naar minimaal 18% groene stroom.

Hoe pakken jullie dat aan in Winterswijk?

We zetten in de eerste plaats in op grootschalige energiebesparing, bijvoorbeeld door bestaande woningen beter te isoleren. Dat is heel belangrijk, want energie die je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Daarnaast zetten we in op de productie van duurzame energie door het plaatsen van zonnepanelen op daken en de aanleg van zonneparken. Er lopen op dit moment verschillende projecten op dat gebied.

Hoe verhoudt de ambitie Achterhoek energieneutraal zich tot de Regionale Energiestrategie?

De RES is een uitvloeisel van het landelijke Klimaatakkoord dat in juni 2019 is vastgesteld. In 2030 moeten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden om verdere opwarming van de aarde te voorkomen. Vooral de uitstoot van CO2 moet fors omlaag. We hebben dus niet alleen onszelf flinke doelen gesteld, maar we krijgen die doelen ook opgelegd vanuit het Klimaatakkoord, dus we moeten hier echt mee aan de slag.

Hoe kijk je aan tegen het proces om te komen tot de RES 1.0?

In de RES staan we voor lastige keuzes over windmolens en zonneparken. Ik vind het heel goed dat deze keuzes niet van bovenaf worden opgelegd, maar dat inwoners, ondernemers en andere partijen zoals natuur- en milieuorganisaties, hierover kunnen meedenken en meepraten, o.a. tijdens dialoogsessies. We moeten dit echt gezamenlijk doen.

Zie je mooie ontwikkelingen in het RES-proces?

Waar ik heel enthousiast over ben, is hoe actief JongRES Achterhoek bijdraagt aan de RES. Zo hebben ze mede de online peilingtool ‘Swipocratie’ helpen opzetten. Door simpelweg ‘ja’ of ‘nee’ of te swipen, kun je in een paar minuten tijd aangeven wat jij belangrijk vindt voor de Achterhoek en of je de voorkeur geeft aan bijvoorbeeld zonneparken of windmolens. Dat heeft al meer dan 2000 reacties opgeleverd en dat vind ik echt geweldig. Ik zou iedereen willen oproepen om zo zijn of haar mening te geven. Dit kan nog tot en met 21 maart 2021 via https://achterhoek.swipocratie.nl

Waarom vind je de RES zo belangrijk?

We staan voor een pittige opgave en we hebben nog best wat hobbels te nemen, maar we moeten voor ogen blijven houden waar we het voor doen. Ik vind dat we dit verplicht zijn aan de generaties die na ons komen. Anders laten we onze kinderen en kleinkinderen een erfenis na waar we ons eigenlijk alleen maar voor kunnen schamen.

Cookie-instellingen