Terugblik online dialoogsessies inwoners

02-03-2021

Op 10 en 11 februari jl. vonden 's avonds online dialoogsessies voor inwoners van de Achterhoek plaats waaraan ca. 150 inwoners deelnamen. Centraal stond de vraag hoe in het kader van de RES duurzame energie met zonnepanelen en windturbines in de Achterhoek kan worden geproduceerd.

Voorkeur voor zonnepanelen op daken

De meningen hierover bleken verdeeld. Duidelijk was dat veel deelnemers de voorkeur geven aan zonnepanelen op daken boven de plaatsing van windturbines. Als windturbines nodig zijn, dan hebben inwoners liever relatief kleine turbines op ruime afstand van woningen.
 

Betere verdeling

Voor een kleinschalige opzet van energieproductie passend bij de aard van de Achterhoek, waarbij lokale energiecorporaties betrokken zijn, zijn veel deelnemers wel te porren. De noodzaak van samenwerking tussen gemeenten en de regie op waar zonne-energie kan geproduceerd worden , vinden de deelnemers belangrijk. Nu zien zij te grote concentraties van zonneparken ontstaan: "Laat de opstelling van de RES door de gemeenten een betere verdeling over de Achterhoek bevorderen”.
 

Andere opties

Toch waren er ook stemmen te horen die clustering van energieproductie, met name door windturbines, juist wel bepleitten. Ook zijn diverse deelnemers gekant tegen nieuwe ontwikkelingen in de Achterhoek: "Zet de windmolens maar op zee!”, “Bouw nieuwe kerncentrales!”, “Kunnen wij niet met minder productie toe?” Dit zijn opties die helaas buiten de reikwijdte van opstelling van de regionale energiestrategie vallen.
 

Bijlagen


Volgende sessie voor inwoners

De volgende dialoogsessie voor inwoners is op dinsdag 23 maart 2021. Dan wordt er een verdiepingsslag gemaakt voor het opwekken van duurzame energie in de Achterhoek.  Meer informatie en aanmelden >> 

 

 

Cookie-instellingen