Geef uw mening over een duurzame Achterhoek en swipe mee!

01-03-2021

Van 1 t/m 21 maart 2021 vindt een grootschalige online peiling plaats over duurzame energie in de Achterhoek. In slechts 3 minuten kunt u ‘swipend’ aangeven wat u vindt van verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. De resultaten van de Swipocratie worden meegenomen in de RES 1.0.

Geef nu uw mening en swipe mee: https://achterhoek.swipocratie.nl

 

Meer over de online peiling
In de Achterhoek maken de acht gemeenten, de provincie, het waterschap en de netbeheerder een plan (Regionale Energiestrategie) voor het opwekken van duurzame energie met zon en wind. Dit doen ze onder het motto 'samen d'ran'. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk belanghebbenden de gelegenheid te geven om mee te praten, mee te denken en/of hun mening laten geven. 

Dat kan tijdens de diverse (online) bijeenkomsten én van 1 t/m 21 maart 2021 ook via een grootschalige online peiling, ook wel Swipocratie genoemd. Deelnemers kunnen heel gemakkelijk in ca. 3 minuten hun mening geven over een duurzame omgeving door te swipen. Voor de één kan bijvoorbeeld de overstap naar duurzame energie niet snel genoeg gaan. De ander wacht liever op nieuwe technieken, of vindt het helemaal niet urgent.

Wat vindt u?
Geef ‘swipend’ uw mening over de verschillende mogelijkheden voor windmolens en zonneparken. Ga naar https://achterhoek.swipocratie.nl en swipe mee! Dat kan t/m zondag 21 maart a.s. De opbrengsten van de Swipocratie worden meegenomen in de RES Achterhoek die invulling geeft aan het onderdeel grootschalig opwekken van duurzame energie uit het Klimaatakkoord.

Help mee om de Swipocratie te verspreiden!
Klik hier hoe u dat kunt doen (op die pagina naar beneden scrollen)

Waarom hebben we duurzame energie nodig?
Om klimaatverandering tegen te gaan is het belangrijk dat we minder energie gaan gebruiken en energie duurzaam opwekken. Deze verandering wordt ook wel de energietransitie genoemd: we schakelen voor het maken van elektriciteit en warmte over van fossiele brandstoffen (kolen, gas, etc.) naar duurzame energie dat geproduceerd wordt met wind en zon. Er zijn hierover wereldwijd afspraken gemaakt in een Klimaatakkoord, waar ook Nederland aan meedoet.  Dus ook in de Achterhoek zal steeds meer duurzame energie worden opgewekt.

De acht Achterhoekse gemeenten, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en netbeheerder Liander maken hiervoor een plan, een Regionale Energiestrategie (RES). Een soort kijkje in een toekomst waarin ook u steeds meer duurzame energie en warmte gebruikt, die in uw (buur)gemeente op een duurzame manier wordt gemaakt. Meer informatie over de RES Achterhoek >>  

Cookie-instellingen