Terugblik webinar systeemefficiency voor volksvertegenwoordigers

19-02-2021

Op 16 en 18 februari 2021 nam netbeheerder Liander raadsleden in de Achterhoek tijdens een webinar mee in het samenwerken aan het Achterhoekse energiesysteem van de toekomst in de RES.

Spanning op het elektriciteitsnet
Raadsleden kregen een mini-masterclass ‘elektriciteitsnet’. Met welke gedachte is het elektriciteitsnetwerk ooit aangelegd; wat is nu precies het verschil tussen het middenspanningsnet en onderstations en wanneer wordt een klant in welke van deze twee aangesloten; hoe ziet de ligging van het netwerk er in de Achterhoek nu precies uit, passeerden de revue.

Daarnaast werd duidelijk dat het energienetwerk van grote invloed is op de snelheid waarmee de Achterhoekse ambitie kan worden waargemaakt, de hoogte van de Achterhoekse energierekening en de benodigde ruimte voor energie-infrastructuur in het Achterhoekse landschap.

Het maken van slimme keuzes, het maken van een plan én borging van de uitvoering van dit plan blijken hierin cruciaal. Temeer omdat alleen zo de huidige knelpunten in het elektriciteitsnet - waardoor niet iedereen meteen elektriciteit kan terugleveren aan het net - kunnen worden tegengegaan.

Liander lichtte toe wat zij precies verstaat onder 'regie' en 'slim omgaan met het netwerk' en dat het huidige gemeentelijke beleid hier nog nauwelijks in voorziet. Maar ook, dat de RES dé kans biedt om dit te borgen en dat dit vraagt om samenwerking; met de woorden 'samen d’ran', besloot zij dan ook haar presentatie.

Gaandeweg werden veel goede vragen gesteld en zinvolle discussies gevoerd. “Hoe zit het nu met de koppeling met Duitsland tussen de netten” en “welke keuzes kun je nu maken over het energiesysteem van de toekomst terwijl er nog zoveel onzekerheid zijn”, waren zomaar een paar vragen die voorbij kwamen.

Niet alles dat Liander vertelde was overigens nieuw. Zo wisten raadsleden al van het belang om zon en wind  te combineren, dat minder uitbreidingen nodig zijn in het elektriciteitsnet als opwek en verbruik op dezelfde plek plaatsvinden, en van het belang een (RES)-plan te maken met als horizon 2050. Wilt u hierover, of in algemene zin meer lezen of de energie-infrastructuur in relatie tot de RES, klik dan op deze link.

Al met al kunnen we, gelet op de hoeveelheid vragen en goede discussies, de teller die ruim boven de 70 deelnemers uitkwam en het feit dat we dichtbij het luiden van de avondklok eindigden, spreken van twee waardevolle webinars. 

Bekijk de presentatie die Liander gaf >> 

 

 

 

Cookie-instellingen