Terugblik informatiebijeenkomsten volksvertegenwoordigers

10-12-2020

Op 25 en 30 november jl. vonden informatiebijeenkomsten plaats voor volksvertegenwoordigers, ofwel voor gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel. 

Deze volksvertegenwoordigers nemen in het voorjaar van 2021 een besluit over de RES 1.0 voor de Achterhoek, die namens de regio op 1 juli 2021 ingediend moet worden bij het Rijk.

Goede informatievoorziening is belangrijk voor de besluitvorming
De rol van volksvertegenwoordiger is dus van groot belang, waarbij goede informatievoorziening essentieel is. Dat gebeurt met regelmaat door de gezamenlijke eigenaren van de RES Achterhoek: de colleges B&W, Gedeputeerde Staten en het Dagelijks Bestuur. In het verlengde daarvan werden de extra informatiebijeenkomsten georganiseerd om alle volksvertegenwoordigers tegelijk te informeren over de actuele stand van zaken, het proces in opmars naar deze RES 1.0 en een aantal inhoudelijke (technische) onderwerpen, waaronder systeemeffici├źncy en het belang van de verhouding zon en wind. 

Dynamische en informatieve sessie
De ca. 40 volksvertegenwoordigers, die een van de twee informatiebijeenkomsten hebben bijgewoond, stelden veel verschillende vragen. Een deel ging over het betrekken van inwoners bij de RES en hoe participatie daarin wordt vorm gegeven. Belangrijk te noemen is dat de gemeenten daar primair voor verantwoordelijk zijn. Ook waren er vragen over de procesaanpak en op welke wijze de raadsleden worden mee genomen. Dat is in principe niet anders dan bij andere ruimtelijke vraagstukken waarover raadsleden een besluit moeten nemen. Daarnaast kwamen er ook technisch inhoudelijke vragen aan de orde. Het was een dynamische sessie met een prettige sfeer.

Lees de samenvatting van deze bijeenkomsten >> 

Cookie-instellingen