Onderzoek energietransitie: Achterhoekse jongere voelt zich verantwoordelijk!

03-12-2020

Het Nationaal Programma RES (NP RES) heeft een onderzoek over de energietransitie laten uitvoeren onder Nederlandse jongeren. Thijs Huls, vertegenwoordiger JongRES Achterhoek, licht toe wat jongeren in de Achterhoek vinden van de energietransitie.

Doel van het onderzoek was te kijken wat jongeren vinden van zonne- en windenergie, maar ook of zij zich verantwoordelijk voelen en betrokken willen zijn in de energietransitie en zo ja, hoe dan? Ook in de regio Achterhoek zijn jongeren bevraagd. Een paar highlights van de uitkomsten:

  • 89% van de jongeren vindt het positief dat er steeds meer duurzame energie wordt gebruikt.
  • In de Achterhoek vindt 40% van de jongeren het (heel erg) goed als er in hun woonplaats windmolens worden (bij)geplaatst.
  • Bijna 90% van de Achterhoekse jongeren voelt zich verantwoordelijk om mee te denken over de toekomstige energievoorziening.
  • Tieners worden het liefst betrokken via school/opleiding en social media.

Thijs Huls, vertegenwoordiger JongRES Achterhoek: “Wij zijn opgegroeid met het klimaatprobleem en behoren tot de generatie die het meest met de consequenties ervan te maken krijgt. Uit het onderzoek onder onze leeftijdsgenoten blijkt dan ook dat juist wij de meeste urgentie voelen om er iets aan te doen. Bijna 90% van de Achterhoekse jongeren voelt zich verantwoordelijk om mee te denken over de toekomstige energievoorziening. Tieners (12-18 jaar) geven aan dat zij dit het liefst doen via school/opleiding. Jongvolwassenen (19-30 jaar) ontvangen het liefst een brief, uitnodiging voor een enquête of via social media en e-mail.

Maar liefst 94% van de ondervraagde Achterhoekers komt zonnepanelen tegen in de directe omgeving. Daarnaast komt bijna 40% al windmolens tegen in de eigen woonomgeving, waar dit voor zonneparken nog 20% is. Het lijkt erop dat dit ervoor zorgt dat de jongere generatie over het algemeen vrij positief staat tegenover zonneparken en windmolens. Voor de generatie voor ons voelt dat wellicht als een veel grotere verandering dan voor ons.

De resultaten bevestigen dat het belangrijk is dat de toekomstige generatie aan tafel zit bij de RES, daar waar de plannen over de toekomstige energievoorziening worden gemaakt. Aan dit onderzoek hebben in totaal 190 Achterhoekse jongeren deelgenomen. Vanuit JongRES gaan wij de komende tijd samen met de organisatie van RES Achterhoek bekijken of er nog een grootschalig onderzoek ‘in een modern jasje’ plaats kan gaan vinden. We weten nu inmiddels hoe jongeren het liefst benaderd worden. Wordt vervolgd!”

Download hier de factsheet 'Jongeren en duurzame energie in de Achterhoek'.
Klik hier voor de landelijke uitkomsten van het onderzoek. 

Cookie-instellingen