Succesvolle aftrap JongRES Achterhoek

05-11-2020

Op zaterdag 31 oktober jl. vond online de officiële aftrap van JongRES Achterhoek plaats. De organisatie was in handen van vertegenwoordiger Thijs Huls.

Mooie opkomst
Thijs Huls: “Ik had de jongeren graag in het Energiepark in Winterswijk ontvangen, omdat je daar de energietransitie kunt beleven. Desondanks heeft een tiental jongeren de online presentatie over JongRES gevolgd en vragen kunnen stellen. In totaal zijn er nu 16 Achterhoekse jongeren aangehaakt bij JongRES.

Op gang brengen van een olievlekwerking
Een mooi begin, maar als het aan Thijs ligt groeit deze groep de komende tijd nog aanzienlijk. “Winterswijk is momenteel oververtegenwoordigd, logisch omdat ik er zelf vandaan kom en daar het grootste bereik heb via social media. De volgende gemeenten ontbreken momenteel nog in de jongeren vertegenwoordiging: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland. Samen met de eerste groep jongeren hoop ik een ‘olievlekwerking’ over de Achterhoek op gang te brengen. Daarnaast gaan we met de projectorganisatie van de RES Achterhoek in gesprek over hoe we jongeren uit de gehele regio op laagdrempelige wijze kunnen laten deelnemen aan het participatieproces.”

Stem toekomstige generatie mee laten tellen
JongRES is ontstaan vanuit de Jonge Klimaatbeweging (JKB) en de Klimaat en Energie Koepel (KEK). Het doel van JongRES is om de stem van de toekomstige generatie mee te laten tellen in de opzet van de RES. In de RES gaat het tenslotte over het energielandschap van de toekomst waar jongeren het langst mee te dealen zullen hebben.

Lange termijn visie en beleid
Eens in de maand komen de jongerenvertegenwoordigers van de RES-regio’s in Oost-Nederland bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en concrete ideeën en ervaringen om jongeren te betrekken te delen. “Momenteel zijn we bezig om een projectplan op te stellen samen met de Natuur- en Milieufederaties van Gelderland en Overijssel. Naast het op korte termijn werven van jongeren en het creëren van bewustzijn, kijken we ook vooral naar het doel op de lange termijn. Het zou heel mooi zijn als er vanuit JongRES per regio een jongerenpanel kan ontstaan, van waaruit jongeren op de langere termijn ook mee blijven denken en praten in vraagstukken en beleidskeuzes rondom energietransitie.”

Vanuit de plannen die momenteel gemaakt worden, worden op termijn activiteiten speciaal voor Achterhoekse jongeren georganiseerd. Ook via dit kanaal wordt u hiervan op de hoogte gehouden. Enthousiasmeer ondertussen vooral uw (jonge) achterban om aan te haken bij JongRES.  Ze zijn te volgend via Facebook en Instagram. 

Vers van de pers
Op 4 november jl. is een jongerenonderzoek gepubliceerd dat I&O Research heeft uitgevoerd in opdracht van het Nationaal Programma RES. Hieruit blijkt Twee derde van de jongeren is positief over windmolens en zonnevelden. Jongeren zijn gemiddeld positiever over windmolens en zon op dak wanneer deze al te zien zijn in hun omgeving. Lees verder >> 

Cookie-instellingen