Verslag online inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie

30-10-2020

Op woensdagavond 14 oktober 2020 vond een online inwonersbijeenkomst plaats over wind- en zonne-energie in de Achterhoek. Zo’n 140 inwoners bekeken de live-uitzending, stelden vragen en gaven hun mening op zes stellingen.

Doel van de bijeenkomst was om inwoners te informeren over de energietransitie, het opwekken van duurzame energie en de Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek. Komende jaren gaat er namelijk veel veranderen in het landschap en hoe we omgaan met energie. Vroeg of laat raakt dit iedereen. En dat de energietransitie leeft, bleek uit de vele vragen die tijdens de uitzending werden gesteld. 

Verslag online inwonersbijeenkomst over wind- en zonne-energie

De inwonersbijeenkomst op 14 oktober jl. zou live worden uitgezonden vanuit de Gruitpoort in Doetinchem met de aanwezigheid van de sprekers en een klein publiek. Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen van 13 oktober jl. werd daarvan afgezien en vond de bijeenkomst geheel online plaats.

Kick-off met (animatie)filmpjes
Tijdens de digitale inloop werden de animatiefilms Morgenland en Waarom, Wat en Wanneer een RES getoond. Daarna werd gestart met het eerste deel: de energietransitie. Thijs Huls, vertegenwoordiger van JongRES Achterhoek beet het spits af in een filmpje waarin hij vooral jongeren de boodschap meegaf om zelf actief te worden en samen d’ran te gaan.

Deel 1: de energietransitie
Gespreksleider Marcel van Dijk ontving daarna Aart-Jan de Graaf, lector meet- en regeltechniek op de Hogeschool Arnhem – Nijmegen en Wesley van Aalten, relatiemanager bij Liander gasten aan zijn digitale gesprekstafel. Aart-Jan de Graaf schetste de energietransitie: “Energie gaat ons allemaal aan. We hebben energie nodig om te leven, en het opwekken ervan kan onze lokale omgeving beïnvloeden. We hopen natuurlijk dat we het ver weg kunnen oplossen maar we het ziet er naar uit dat het noodzakelijk is om ook zelf in actie te komen.” Aart-Jan gaf zijn visie op de energietransitie: de enige oplossing is om ver weg én in de lokale omgeving energie op te wekken. Dit is nodig om tot een gebalanceerde oplossing te komen.

Mogelijkheden en beperkingen van het elektriciteitsnet
Kijkers stelden ondertussen veel (technische) vragen, bijvoorbeeld over de ideale energiemix of de mogelijkheden om energie in batterijen op te slaan. Wesley van Aalten kon een aantal van deze vragen tijdens de uitzending beantwoorden en lichtte vervolgens de rol en positie van netbeheerder Liander in de energietransitie toe. Ook besprak hij de mogelijkheden en beperkingen van het elektriciteitsnet.

Dit vindt de Achterhoeker van de energietransitie
De kijkers konden hun mening geven over een drietal stellingen over de wijze waarop de Achterhoek in hun ogen moet omgaan met energietransitie. Het overgrote deel vindt dat de Achterhoek zich moet inspannen om de CO2-uitstoot te verminderen. Meer dan de helft vindt dat de Achterhoek haar eigen energie moet gaan opwekken en de energietransitie mag bij voorkeur niet zichtbaar zijn in het landschap.

Deel 2: de Regionale Energiestrategie (RES)
Het tweede deel van de bijeenkomst ging specifiek over de Regionale Energiestrategie (RES). Virtuele tafelgasten waren Frank Duenk, projectleider RES Achterhoek en Karin Komdeur, procesbegeleider en participatie-expert. Allereerst lichtte Frank Duenk toe wat de RES is: een regionaal plan voor het opwekken van duurzame energie. Aan de hand van vragen die werden gesteld werd duidelijk dat de opgave heel groot is. Het opwekken van zonne-energie op daken is niet voldoende, ook andere vormen van duurzame energieopwekking zijn nodig. Karin Komdeur vertelde vervolgens hoe belanghebbenden, waaronder inwoners, mee kunnen praten over de plannen. En als er concrete plannen zijn, hoe inwoners kunnen meeprofiteren van projecten in de buurt.

Achterhoekse inwoners aan het woord
Opnieuw konden kijkers stemmen op stellingen over de RES. De eerste stelling ging over de rol van jongeren in de RES. Een ruime meerderheid van de stemmers vindt dat jongeren een belangrijke stem in de RES moeten krijgen. Zij zijn de toekomst. Kijkers konden ook hun mening geven over de wijze waarop windmolens over de regio verdeeld zouden moeten worden. Kiezen we voor één groot windmolenpark of voor meerdere windmolens verdeeld over de Achterhoek? Een meerderheid vindt dat de windmolens verdeeld moeten worden. Een laatste stelling ging over de kansen van duurzame energie voor de Achterhoek, zoals economische kansen. Meer dan driekwart van de kijkers denkt dat het opwekken van duurzame energie tot nieuwe kansen kan leiden.

Vervolgproces
Dat de energietransitie leeft, bleek uit de vele kijkersvragen die zijn gesteld. Bekijk hier de vragen en antwoorden. Deze betrokkenheid wordt gewaardeerd door de partners van de RES Achterhoek die alle vragen en opmerkingen gebruiken voor het verdere proces. Ook de opbrengsten van andere bijeenkomsten die dit najaar worden georganiseerd voor de verschillende belanghebbenden worden meegenomen in het proces naar de RES 1.0.

Op 1 april 2021 wordt de RES 1.0 aangeboden aan de raden van de gemeenten, waterschap en provincie. Deze volksvertegenwoordigers nemen een besluit over de inhoud van de RES 1.0.

Kijkersvragen en antwoorden
Check ze hier >> 

Bijeenkomst terugkijken?
De uitzending is hieronder terug te kijken (de start is bij -1.35, daarvoor zijn er tijdens de inloop animatiefilmpjes te zien). 

 

Cookie-instellingen