Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre over de RES

08-09-2020

“Een grote opgave waar we samen voor aan de lat staan”

Op heel veel niveaus worden ambities uitgesproken over duurzaamheid. Wereldwijd, in Europa, landelijk, in de regio Achterhoek, in elke gemeente en ik hoop ook bij u thuis. Want daar begint het volgens mij. Al die ambities maken alleen een kans als we er met z’n allen voor gaan. Dat elk van ons zich de vraag stelt ‘wat kan ik doen’ en er vervolgens ook naar handelt.

De regio Achterhoek wil in 2030 energieneutraal zijn. Die ambitie is voor het eerst vastgelegd in het Akkoord van Groenlo. Ook Oost Gelre streeft die ambitie na en ik mag daarvoor als wethouder in mijn gemeente de zeepkist op. Dat doe ik met passie. Ik geloof in deze opdracht. Dat we af moeten van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat we net zoveel energie duurzaam moeten opwekken als dat we gebruiken.

Iedereen doet wat
Dat is een forse opgave. Daar hebben we iedereen bij nodig. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder we hoeven op te wekken. Energie besparen helpt, net als het isoleren van woningen. Zonnepanelen op huizen en bedrijven dragen bij aan duurzame opwekking. Desondanks kunnen we niet zonder grootschalige opwekking van energie. Dan hebben we het over de zonneparken en windmolens in ons buitengebied.

Opdracht
Die uitdaging hebben we niet alleen in Oost Gelre. Dat geldt voor elke gemeente, elke inwoner en elke ondernemer. Het zou ook wel heel raar zijn als we alleen naar ons zelf kijken, met oogkleppen op onze eigen energieambities achterna lopen. Uiteindelijk willen we een betere wereld doorgeven aan volgende generaties. En die opdracht is groter dan Oost Gelre, groter dan uw gemeente.

Samen aan de lat
En dat brengt ons bij de Regionale Energiestrategie RES). Als regio Achterhoek leveren we een bijdrage aan de ambities uit het landelijke Klimaatakkoord. De Achterhoekse gemeenten maken afspraken over hoe die bijdrage er uit ziet. Hoeveel duurzame energie ze samen gaan opwekken als bijdrage aan het Klimaatakkoord. Dat is niet vrijblijvend, net zo min als onze eigen ambitie in Oost Gelre. We staan er samen voor aan de lat.

Gedeelde ambitie
Op deze website vindt u alle informatie over het opstellen van de Regionale Energiestrategie. Ik hoop dat u zich als inwoner van de Achterhoek betrokken voelt bij deze opgave. Want het gaat over onze gedeelde ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn.”

Cookie-instellingen