Alle regio's in Gelderland hebben de concept-RES opgesteld

06-07-2020

De zes Gelderse regio’s hebben hun concept-Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld. De besturen van de gemeenten en waterschappen stelden deze al eerder, Gedeputeerde Staten van provincie besloten op 30 juni 2020. Samen kunnen deze regio 6 TWh duurzame energie opwekken met zon en wind.

Cookie-instellingen