De impact van de RES op het energienetwerk

25-05-2020

Netbeheerder Liander: De plannen uit de RES zorgen dat ons energienet voor gas, elektriciteit en warmte in korte tijd flink verandert. Er is forse uitbreiding en aanpassing van onze energienetten nodig om nu en in de toekomst te zorgen dat energie voor iedereen beschikbaar en toegankelijk is.

De uitdaging is een balans te vinden tussen de snelheid waarmee het netwerk uitgebreid kan worden, de kosten, de ruimte die het inneemt, de benodigde vakkennis en arbeidskracht en de wensen van inwoners en bedrijven. Samen met de netbeheerders zoeken de 30 energieregio’s naar die balans. Bekijk de animatie over de impact van de RES op het energienet en lees daaronder hoe netbeheerder Liander zich voorbereid op de energietransitie. 

 


Liander bereidt zich voor op de toekomst 

De opwekking van duurzame energie vraagt om ruimte. Niet alleen in het landschap, maar ook op het elektriciteitsnet. Met name door de aanleg van zonnepanelen loopt het elektriciteitsnet snel vol. Netuitbreidingen en slimme oplossingen moeten voor meer capaciteit zorgen. Maar de echte winst zit ‘m in het samen plannen met de regio. 

Als netbeheerder heeft Liander een goed beeld van de mogelijkheden van het lokale energienet. Wesley van Aalten is relatiemanager bij Liander: “Domweg overal het net verzwaren is kostbaar en kost veel tijd. Daarom is het van cruciaal belang dat wij inzicht geven in het effect van politieke keuzes op ons netwerk. Een gemeente die toestemming geeft om overal zonneparken te laten ontwikkelen? Dan is het effect dat het bestaande net niet optimaal wordt benut. Gevolg is dat het net snel vol is en we overal achteraf moeten uitbreiden. Liever plannen we samen met gemeenten langjarig vooruit. De Regionale Energie Strategie is daar hét instrument voor. Daarbij geven wij inzicht in waar het net makkelijk en moeilijk (ruimte, tijd en geld) uitgebreid kan worden. Door het energiesysteem zo optimaal mogelijk te gebruiken, houden we de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk en de doorlooptijden zo kort mogelijk”.

Capaciteit verdubbelen
De verduurzaming van het energiesysteem is één van de grootste verbouwingen van Nederland ooit. Voor Liander betekent dit dat de komende 10 jaar de capaciteit van het net moet worden verdubbeld. Deze opgave kunnen de netbeheerders alleen realiseren in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie.

Concrete plannen
Wesley: “Om goede investeringsplannen te kunnen opstellen, is het van belang dat netbeheerders vroegtijdig weten welke ontwikkelingen waar zullen plaatsvinden. Het net uitbreiden, gaat niet van vandaag op morgen. Er is een groot tekort aan technici op de arbeidsmarkt en de aanvraag van vergunningen kan bovendien jaren duren. Alle transitieplannen – zoals de regionale energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de regionale aanpak laadinfrastructuur (RAL) –  zijn daarom belangrijke bronnen voor ons. Dit vraagt om concrete plannen. Hiermee zijn wij als netbeheerder in staat onze investeringen te baseren op een plan in plaats van een ‘forecast’. Liander levert vanuit kennis en kunde van het energiesysteem een belangrijke bijdrage aan de regionale plannen. Zo ontwerpen we met elkaar een nieuwe, duurzame energievoorziening voor de toekomst”.

Meer over Liander en de RES >>

Cookie-instellingen