Verruiming planning RES vanwege coronacrisis

08-04-2020

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) heeft op 8 april jl. kenbaar gemaakt dat de planning voor het RES-proces wordt verruimd vanwege de coronacrisis. De meeste van de 30 RES-regio ondervonden hier hinder van, vooral met betrekking tot de bestuurlijke besluitvorming.

Aangepaste RES-planning
In overleg besloten de opdrachtgevers van het nationaal programma RES (BZK, EZK, VNG, IPO en Unie van Waterschappen), samen met de voorzitters van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en de uitvoeringstafels Elektriciteit en Gebouwde Omgeving, dat een verruiming van het tijdschema voor het opleveren van de RES nodig is.

De aangepaste RES-planning is als volgt:

  • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
  • Op 1 oktober start PBL de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt op uiterlijk 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
  • Het toepassen van de verdeelsystematiek – indien nodig - verschuift naar 1 februari 2021.
  • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021. 

Lees hier het bericht van NP RES >> 

 

Gevolgen RES Achterhoek

De gevolgen van de coronacrisis voor de RES Achterhoek zijn goed te overzien. We zitten al in de afrondende fase en hebben de stakeholdersbijeenkomsten die plaatsvonden vóór de coronacrisis goed kunnen benutten. 

Mede op basis daarvan bekijken we momenteel voor de concept RES zo zorgvuldig en realistisch mogelijk wat we kunnen bieden als Achterhoek aan TWh duurzame energie. Een verdere uitwerking schuiven we door naar het opstellen van de RES 1.0. Hiervoor is het echt noodzakelijk om meer stakeholders en ook inwoners te betrekken. Dit zogeheten participatietraject start in september 2020. 

We benutten de verruiming van planning nu voor extra bestuurlijke afstemming en voor de puntjes op de i om de concept RES op 1 juli in te dienen. Bestuurlijke besluitvorming onder de partners van de RES is namelijk een voorwaarde om de concept RES in te kunnen dienen. Die bijeenkomsten vinden online doorgang. 

 

 

Cookie-instellingen