Bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers over de verdiepingsslag van opwekken van duurzame energie

Begin

25-03-2021 om 19:30

Einde

25-03-2021 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Voor: gemeenteraadsleden, leden van Provinciale Staten en leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rijn en IJssel

Het proces naar de RES 1.0  bestaat uit vijf stappen. In elke stap vinden verschillende (online) sessies (ateliers/bijeenkomsten) met verschillende groepen belanghebbenden plaats die voor opbrengsten voor de RES 1.0 zorgen. 

Meer over de informatiebijeenkomst
In de stap Opstellen en verkennen van alternatieven vinden diverse bijeenkomsten plaats als vervolg op eerdere sessies waarin acht ruimtelijke alternatieven centraal stonden. Met de reacties en standpunten uit die sessies zijn drie alternatieven verder uitgewerkt over hoe we in de Achterhoek duurzame energie kunnen opwekken met windturbines en/of zonnepanelen.

Graag informeren we u over deze verdiepingsslag: wat zijn de voor- en nadelen van deze drie scenario‚Äôs en hoe kunnen we mogelijke belemmeringen wegnemen? De resultaten van de alle sessies worden meegenomen in de volgende stap: het bepalen van het voorkeursalternatief dat uitgewerkt wordt in de RES 1.0.

U ontvangt de link naar de sessie via uw griffie. 

Cookie-instellingen