Online atelier voor stakeholders over de verdiepingsslag voor het opwekken van de duurzame energie

Begin

16-03-2021 om 19:30

Einde

16-03-2021 om 21:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Voor: vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, (semi-)overheden, inwonerorganisaties en bedrijven uit de Achterhoek.

Meer over het atelier
Het proces naar de RES 1.0  bestaat uit vijf stappen. In elke stap vinden verschillende (online) sessies (ateliers/bijeenkomsten) met verschillende groepen belanghebbenden plaats die voor opbrengsten voor de RES 1.0 zorgen. 

In de stap Opstellen en verkennen van alternatieven vinden verschillende bijeenkomsten plaats als vervolg op eerdere sessies waarin acht ruimtelijke alternatieven centraal stonden. Met de reacties en standpunten uit die sessies zijn drie alternatieven verder uitgewerkt over hoe we in de Achterhoek duurzame energie kunnen opwekken met windturbines en/of zonnepanelen.

Graag maken we met u de verdiepingsslag: wat zijn de voor- en nadelen van deze drie scenario’s en hoe kunnen we mogelijke belemmeringen wegnemen? De resultaten van de alle sessies worden meegenomen in de volgende stap: het bepalen van het voorkeursalternatief dat uitgewerkt wordt in de RES 1.0 

Aanmelden >> 

Cookie-instellingen