Online sessie 'Waar liggen kansen voor duurzame energie met zon en wind in de Achterhoek?'

Begin

14-01-2021 om 19:30

Einde

14-01-2021 om 22:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

In deze sessie wordt gezamenlijk de volgende ontwerpstap gezet voor de RES 1.0. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, (semi-)overheden, inwonerorganisaties en bedrijven uit de Achterhoek worden gevraagd hun kennis en kunde in te brengen.

Let op: nieuwe datum en tijdstippen!
(de sessie is verplaatst van 15 december 2020 naar donderdag 14 januari 2021)

Op donderdag 14 januari van 14.30 tot 17.00 uur en van 19.30 tot 22.00 uur vindt een volgende online sessie plaats over kansen voor duurzame energie in de Achterhoek. In deze sessie wordt gezamenlijk de volgende ontwerpstap gezet voor de RES 1.0. We vragen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, (semi-)overheden, inwonerorganisaties en bedrijven uit de Achterhoek om ook in deze vervolgstap uw kennis en kunde in te brengen.

Inhoud sessie
In de online sessie op donderdag 14 januari a.s. leggen we samen met u de verschillende kaartlagen op elkaar: de kaart van het RODE-beleid, de kaart met technische belemmeringen en de kansen- en knelpuntenkaarten. Welke kansen zien we? En waar bevinden die kansen zich? En welke dilemma’s komen naar voren? We geven u ook een impressie van de eerste ideeën en alternatieven voor wind- en zonne-energie in de regio, de zogenaamde bouwstenen. We gaan hierover graag met u in gesprek om deze aan te scherpen en te verbeteren. 

Twee tijdstippen op 14 januari
U bent van harte uitgenodigd om uw kennis en kunde (wederom) in te brengen op donderdag 14 januari 2021 en zo het proces samen verder te brengen. Om zoveel mogelijk deelnemers in de gelegenheid te stellen mee te doen, hebben we ervoor gekozen deze bijeenkomst tweemaal te organiseren:

  • 14 januari van 14.30 tot 17.00 uur
  • 14 januari van 19.30 tot 22.00 uur 

Aanmelden
Aanmelden kan t/m maandag 4 januari a.s. We verzoeken u daarbij aan te geven welke tijdstippen u passen. Kunt u beide momenten, dan vragen we u dit aan te geven, zodat wij een evenredige verdeling over de twee sessies kunnen maken. U wordt dan ingedeeld en ontvangt daar bericht over samen met het programma. Dus denk en praat mee en meld u uiterlijk 4 januari aan >> 

NB. Had u zich al aangemeld voor de sessie op 15 december, dan vragen we u om u wederom om u aan te melden voor de nieuw geplande sessie op 14 januari 2021. Onze excuses voor het ongemak.

Cookie-instellingen