Meedenksessie koppelkansen voor professionele (belangen)organisaties

Begin

26-08-2020 om 13:30

Einde

26-08-2020 om 16:30

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

DRU Industriepark, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft

Denk mee over de kansen die het opwekken van duurzame energie biedt voor de Achterhoek! Uw ideeën zijn essentieel om een duurzame en energieneutrale regio te worden. Aanmelden kan t/m zondag 16 augustus a.s.

In juni publiceerden de partners van RES-regio Achterhoek de concept Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staan de ambities voor productie van duurzame energie met wind en zon in de Achterhoek.

Onderdeel van de concept-RES was ‘koppelkansen’. Dit betekent dat het opwekken van duurzame energie via zon en wind zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan andere duurzame en maatschappelijke opgaven. Met deze integrale aanpak proberen we met de RES zoveel mogelijk win-winsituaties te creëren.

In maart jl. heeft een aantal partijen al meegedacht over koppelkansen voor de Achterhoek. Participatie van belanghebbenden is namelijk belangrijk om een duurzame en energieneutrale regio te worden. Vanwege COVID19 kunnen we dit traject nu verder voorzetten om de concept-RES te ontwikkelen tot de RES 1.0. Uw ideeën daarover zijn essentieel om dit goed in kaart te brengen én om deze koppelkansen daadwerkelijk te kunnen benutten. Ons motto luidt niet voor niets: samen d’ran!

We nodigen professionele (belangen)organisaties daarom uit voor de meedenksessie ‘koppelkansen met andere opgaven’ op:

Woensdag 26 augustus
13:30 - 16:30 uur 
DRU Industriepark, Hutteweg 24, 7071 BV Ulft

Bij binnenkomst staan de koffie, thee en vegetarische lunch voor u klaar. Om 14.00 uur starten we met de bijeenkomst. Het programma en een toelichting op de bijeenkomst vindt u onderaan dit bericht. 

Aanmelden
Dit kan tot en met 16 augustus a.s. via deze aanmeldlink. Er geldt een maximum van 70 deelnemers, zodat we goed de maatregelen m.b.t COVID19 kunnen hanteren. Per organisatie kunnen maximaal twee personen deelnemen.

Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u wel graag uw ideeën delen?
Dat kan via dit formulier >> 

We zien uw inbreng, fysiek en/of digitaal, graag tegemoet!

NB. In september organiseren we een soortgelijke bijeenkomst voor bewoners(organisaties).


Programma meedenksessie 26 augustus 2020

 • 13:30 – 14:00   Ontvangst met koffie, soep en broodjes (vegetarische lunch)
 • 14:00 – 14:15   Welkom
 • 14:15 – 14:30   Inleiding over koppelkansen
 • 14:30 – 15:15   Meedenkronde 1
 • 15:15 – 16:00   Meedenkronde 2
 • 16:00 – 16:20   Plenaire terugkoppeling van de tafels
 • 16:20 – 16:30 Toelichting op de vervolgstappen
 • 16.30 - 17.30   Naborrelen

Opzet en doel meedenksessie 

Het doel van de sessie is om in kaarten te brengen welke kansen het opwekken van duurzame energie aan andere duurzame en maatschappelijke opgaven in de Achterhoek gekoppeld kan worden. Dit noemen we ‘koppelkansen’. Een voorbeeld van een koppelkans is om bij aanleg van een zonneveld ook direct de biodiversiteit te verbeteren. Zo zijn er nog veel meer slimme koppelingen te bedenken.

De koppelkansen clusteren we in zes thema’s die in lijn zijn met de Achterhoekvisie 2030:

 1. Circulaire economie en innovatie
 2. Onderwijs en arbeidsmarkt
 3. Leefbaarheid en wonen
 4. Mobiliteit en bereikbaarheid
 5. Natuur en landschap
 6. Landbouw en agrarische transitie

Meedenkrondes
In de eerste meedenkronde brengen we in een groepje van maximaal 8 personen, onder leiding van een gespreksleider, per thema de koppelkansen in beeld.

In de tweede meedenkronde bekijken we, wederom in groepjes en onder leiding van een gespreksleider, waar en of in de Achterhoek deze koppelkansen benut kunnen worden.

Voorbereiding op uw deelname
U kunt op het aanmeldformulier aangeven over welk(e) thema(‘s) u mee wilt denken. We proberen uw keuze zoveel mogelijk aan te houden voor de meedenkrondes. Daarnaast ontvangt ca. een week vooraf een startnotitie om u in te lezen en uw deelname voor te bereiden.

Meer informatie
Meer (algemene) informatie over de RES vindt u op www.res-achterhoek.nl. U kunt ook contact opnemen met Jeroen Hut via info@resachterhoek.nl.

Download hier de uitnodiging, programma en de toelichting op de meedenksessie. 

Cookie-instellingen