Terugblik en resultaten meedenksessie koppelkansen

02-09-2020

Woensdag 26 augustus jl. waren maar liefst 70 vertegenwoordigers van professionele (belangen)organisaties (coronaproof) aanwezig bij de meedenksessie over koppelkansen in opmars naar de RES 1.0. (update 5 oktober 2020 met document resultaten).

'Koppelkansen' betekent dat het opwekken van duurzame energie via zon en wind zoveel mogelijk gekoppeld wordt aan andere regionale opgaven. Met deze integrale aanpak proberen we in opmars naar de RES 1.0 zoveel mogelijk win-winsituaties te creëren. Door deze participatie bijeenkomst met belanghebbenden zijn veel mogelijke koppelkansen in kaart gebracht. Onze hartelijk dank aan alle deelnemers voor hun bijdrage.

Resultaten meedenksessie
Samen met een landschapsarchitectenbureau zijn alle resultaten verwerkt in het handige overzicht 'Duurzame energie en mogelijke koppelkansen voor de RES Achterhoek'. Hiermee kunnen we proces naar de RES 1.0 effectief voortzetten. Deelnemers die aanwezig waren, hebben dit overzicht per mail ontvangen.

Samenvatting van de bijeenkomst
Na de plenaire start, werden in twee meedenkrondes veel suggesties gedeeld en opgehaald over hoe de productie van duurzame energie is te koppelen aan de thema’s: circulaire economie en innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, leefbaarheid en wonen, mobiliteit en bereikbaarheid, natuur en landschap en landbouw en agrarische transit.  

Zo is de realisatie van retentiebekkens om droogte te bestrijden gekoppeld aan realisatie van zonneparken dikwijls genoemd. Of de realisatie van nieuw bos waarin windturbines kunnen worden geplaatst. Windturbines zouden ook meer bij bedrijventerreinen kunnen worden geplaatst. Waardevolle suggesties.

Er ging veel aandacht naar de voorwaarden voor de productie van duurzame energie. Landschap zou hierbij altijd een uitgangspunt moeten zijn, het elektriciteitsnetwerk juist niet. Een belangrijke voorwaarde is de eerlijke verdeling van lusten en lasten; lokaal eigenaarschap. “Onze stroom komt uit het stopcontact” wordt belangrijk geacht. Maar ook angst voor maatschappelijke onrust; een verdienmodel voor enkele agrariërs mag geen wig drijven tussen hen en andere agrariërs, of de rest van de maatschappij.

Het ontbreken van een visie op duurzame energie in de Achterhoek wordt als een gemis ervaren. Gemeenten zijn vooral met hun eigen opwek bezig. De regelgeving in de ene gemeente wijkt af van die in de andere; de markt regeert. Hier kan de RES een hiaat opvullen.

Duidelijk wordt dat het gesprek over het ‘hoe’ vlot verloopt. De brij wordt heet als het gaat om het ‘waar’. Toch is dit thema niet lang te ontlopen. De realisatie van de bestaande ambitie voor de productie van duurzame energie, die met het bod in de concept-RES is overgenomen, blijft achter. Ruwweg een vijfde van de bestaande ambitie is gerealiseerd. Er zijn nog grote stappen te zetten.

Bekijk hier het overzicht met resultaten >> 

NB. In de volgende fase (oktober-december 2020) volgt een tweede participatiebijeenkomst voor (belangen)organisaties. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

 

Cookie-instellingen